36.6.4. Tilbagebetalingskravet

Der skal kræves tilbagebetaling af det for meget udbetalte bruttobeløb, dvs. også af den indeholdte A-skat mv. Ansættelsesmyndigheden skal herefter indberette den ændrede bruttoindkomst til skattemyndighederne og orientere den ansatte herom.
Kapitel 36. Sidst revideret 29.06.17