6.6.1.1. Personkredsen

De særlige regler om afskedigelse og forflyttelse omfatter ud over (fælles)tillidsrepræsentanter

  • suppleanter for (fælles)tillidsrepræsentanter
  • medlemmer (medarbejderrepræsentanter) af SU
  • suppleanter for medlemmer (medarbejderrepræsentanter) af SU
  • arbejdsmiljørepræsentanter

Derudover kan der i lovgivning mv. være givet andre samme beskyttelse, fx medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Det forlængede opsigelsesvarsel efter hvervets ophør, jf. afsnit 6.8, gælder alene for overenskomstansatte tillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentantsuppleanter.

Inden ledelsen begærer forhandling om afskedigelse af en person med tillidsrepræsentantbeskyttelse, der ikke er tillidsrepræsentant, skal den desuden orientere tillidsrepræsentanten.

Kapitel 6. Sidst revideret 29.06.17