Kapitel  26.
Tjenestefrihed mv.

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet beskriver reglerne om adgang til tjenestefrihed for henholdsvis tjenestemænd og overenskomstansatte, og de løn- og pensionsmæssige vilkår i den forbindelse.

Kapitel 26. Sidst revideret 22.12.17