26.2.6. Ferie

For så vidt angår optjening og afvikling af ferie under en tjenestefrihedsperiode henvises til kapitel 23.

I forhold til ferieafvikling i tjenestemænds rådighedslønperiode med modregning af løn fra anden ansættelse henvises til kapitel 32.

Kapitel 26. Sidst revideret 22.12.17