21.11.4. Arbejdsskadesikringsloven

På tjenesterejser i Danmark er ansatte dækket i henhold til arbejdsskadesikringslovens bestemmelser.
Kapitel 21. Sidst revideret 22.12.17