21.11.3. Tjenestebil

For så vidt angår forsikring mv. af tjenestebiler henvises til Budgetvejledning 2016, pkt. 2.4.16.
Kapitel 21. Sidst revideret 22.12.17