21.3.5.10. Tjenestebil

Tjenestebiler må ikke anvendes til formål, der er tjenesten uvedkommende. Regler om brug af tjenestebiler fastsættes i øvrigt af vedkommende minister, jf. Budgetvejledning 2016, pkt. 2.4.16. I Budgetvejledningen omtales endvidere forsikringsspørgsmål.
Kapitel 21. Sidst revideret 22.12.17