Kapitel  28.
Værnepligtstjeneste og udsendelse til udlandet

    Vær opmærksom på, at det kan tage lidt tid at hente hele kapitelteksten.

Kapitlet omhandler de rettigheder og pligter, som lønmodtagere har i forbindelse med værnepligtstjeneste og udsendelse af forsvaret til udlandet.

Særlige regler for statsansatte er behandlet i afsnit 28.3.

Kapitel 28. Sidst revideret 22.12.17