8.5. Outplacement som led i flytning af statens arbejdspladser

I forbindelse med flytning af statens arbejdspladser (Bedre balance) har regeringen afsat 15.000 kr. til outplacementforløb pr. medarbejder, der afskediges, fordi den pågældende vælger ikke at flytte med jobbet. Ordningen er beskrevet i Fmst. cirk. 11/3 2016 om refusion af udgifter til outplacementforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser (Bedre balance), og refusion kan opnås i årene 2016 og 2017.

Refusionsordningen gælder for outplacementforløb, hvor følgende kriterier er opfyldt:

  1. Medarbejderens arbejdsplads flytter som led i regeringens flytning af statens arbejdspladser ”Bedre balance” 
  2. Flytningen udgør en væsentlig stillingsændring for medarbejderen
  3. Opsigelsesvarsel er afgivet som følge heraf, idet medarbejderen ikke ønsker at flytte med arbejdspladsen
  4. Forløbet gives tidligst 6 måneder, før flytningen af den pågældende medarbejder skulle være gennemført, og mens den pågældende stadig er ansat.

Outplacementforløb kan gives til alle ansatte, som opfylder kriterierne.

Outplacementforløb skal være afviklet, inden medarbejderen fratræder sin stilling, og der er ikke mulighed for forudbetaling af outplacementforløb, jf. Budgetvejledningen, pkt. 2.2.13.                                     

Refusion af udgifter til outplacementforløb sker ved anvendelse af et ansøgningsskema.                                  

Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes samlet med dokumentation af ressortministerierne som elektronisk faktura i IndFak. Se vejledningen, hvor ansøgningsproceduren er beskrevet.                                  

Anmodninger om refusion behandles hvert halve år med ansøgningsfrist 5 arbejdsdage før afslutningen af periode 6 (juni) og 5 arbejdsdage før afslutningen af periode 12 (december).

Kapitel 8. Sidst revideret 22.12.17